BLOG

Globální oteplování - skutečně existuje?

Tento článek byl inspirován hnutím Greenpeace. Originální článek nejdete zde. Veškerá tvrzení, že globální oteplování neexistuje, že to je mýtus nebo, že se jedná o blábol, byla již vyvrácena. Přes to, někteří světový lídři stále rozhazují rukama a říkají, že globální oteplování prostě neexistuje. Že neexistují reálné důkazy o tom, že by globální oteplování existovalo. Tento článek nebude pojednávat o klasickém argumentování, že globální oteplování existuje nebo, co to globální oteplování je v...

Jaderná elektrárna - nejekologičtější řešení?

Jaderné elektrárny již pouze při svém vyslovení vzbuzují zvláštní a negativní emoce, což ale většinou plyne právě z neznalosti, jak takové elektrárny fungují třeba v porovnání s jinými druhy elektráren.   Jaderné elektrárny představují jednoznačně nejefektivnější způsob výroby elektrické energie a jejich provoz je v porovnání s jinými elektrárnami považován za ekologický. Nabízí se srovnání s klasickou elektrárnou na fosilní paliva - tyto elektrárny produkují vysoké množství odpadu a vypo...

Vodní elektrárna - jak funguje a kdy se využívá?

Vodní elektrárny jsou považovány jako jedny z nejčistších zdrojů obnovitelné energie. Díky vodnímu koloběhu na planetě Zemi, kterému se říká hydrologický cyklus, jsou schopny znovu a znovu vyrábět elektřinu z té stejné, ale i nové vody. Tuto energii pohání energie slunečního záření, která dopadá na naši planetu. Při výrobě elektřiny vodní elektrárny neprodukují žádné emise, což je staví do role vhodného kandidáta, který respektuje moderní standardy na výrobu čisté energie ve 21. století. Moderní...

Větrná elektrárna - účinnost, jak funguje

Větrná elektrárna je typ elektrárny, která přeměňuje energii větru na elektřinu. Jedná se o "neinvazivní" metodu získávání elektrické energie z přírody. Nejsou třeba přírodní zdroje, které bychom postupně vyčerpávali. Vzduch a vítr zde je a bude zřejmě napořád. Najdeme jak vertikální, tak i horizontální typy elektráren.     Jak větrná elektrárna funguje? Větrná elektrárna funguje na principu, kdy vzduch (vítr) působí na listy rotoru, což způsobuje, že se listy začnou otáček (něco...

Jak třídit odpad, kdo se o třídění stará a kdo nám poskytuje nádoby na třídění odpadu?

V České republice je největší společností, která poskytuje nádoby pro třídění a recyklaci odpadu, společnost EKO-KOM. Tato společnost se stará o recyklaci a třídění plastů skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Současnou sběrnou síť tvoří cca 413 000 barevných nádob na třídění odpadu. Tato síť je doplněna pytlovým sběrem + sběrnými dvory, sběrnými středisky a výkupnami.   Co patří do žlutých kontejnerů na plasty? Do žlutých kontejnerů patří fólie, sáčky,...

Životní prostředí - co to je?

Životní prostředí není ekologie, tak jako ekologie není životní prostředí. Životní prostředí je komplexní systém, který je složený z mnoha složek. Mezi ty hlavní patří přírodní složky, umělé složky a sociální složky z materiálního světa stvořené a dělané člověkem. Nejčastěji se děje to, že všechny tyto složky jsou mezi sebou v neustálé interakci. Životní prostředí je všechno, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami, kter...

Ekologie - co to je?

Ekologie je věda, která se zabývá analýzou, popisem a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. V ekologii se využívají poznatky z jiných vědních oborů. Definovat ekologii můžeme různě, neexistuje jedna správná definice. Mezi nejznámější definici patří ta od Krebse, “Ekologie je vědecké studium procesů regulujících distribuci a abundanci organismů a jejich vzájemné vztahy, a studium toho, jak tyto organismy naopak zprostředkovávají transport a transformaci energie a hmoty v biosféře (př...

Recyklace - co to je? Detaily recyklace a statistická čísla pro ČR

Recyklace je proces, kdy můžeme dále pracovat s odpadem v rámci jeho dalšího využití. Pokud máme nějaký odpad, který lze zrecyklovat, je to skvělá zpráva, jelikož ho nemusíme vyhazovat na skládku nebo ho spalovat, ale můžeme ho znovu využít, což je ve většině případech daleko více ekologické. V procesu recyklace je cílem znovu využít (opakované využití - cyklické využití) daný materiál ve výrobním cyklu, odtud plyne název zrecyklovat. V procesu recyklace je vždy materiál přetvářen z jinak dále...

Zero Waste - Co to je? Jak ho dosáhnout?

Zero Waste je životní styl, který má za cíl redukovat tvorbu odpadů, spalování odpadů nebo jakékoliv skladování odpadů. Česky můžeme Zero Waste přeložit na Život bez odpadů. Filosofie Zero Waste je postavena na opětovném používání již použitých věcí, což má za následek úsporu odpadu z koupě a výroby nových věcí. Pokud se podíváme na mezinárodní definici Mezinárodní aliance pro život bez odpadů (Zero Waste International Alliance (ZWIA)), tak ta popisuje život bez odpadů následujícím stylem: Jak...

Jak si vyrobit vlastní přírodní kosmetiku?

Stále ještě hledáte důvody, proč vsadit raději na přírodní kosmetiku? Zaměřte se především na její složení. To je, nebo alespoň by mělo být, při nákupu rozhodující. Jak se to tedy má se složením přírodní × konvenční kosmetiky? Nebojte, nebudeme vás zahlcovat množstvím informací, spíše naťukneme to nejzásadnější pro snazší orientaci.   Co dělá s pletí konvenční (komerční) kosmetika?  Kosmetické produkty plné chemie toho můžou mít za úkol hodně. Maskují to, co nechceme, aby bylo ...

Nahoru
18 položek celkem